onsdag 29 mars 2017

kraftdjurens hjälpande hand

Efter snart fem års praktiserande av meditation, shamanism och omregistrering av negativa tankemönster börjar mina verktyg dyka upp lite av sig själva framför mig när jag behöver. Eller har de alltid funnits där, men att jag mer och mer har öppnat mina ögon för att möta dem?

Ett av dessa verktyg är att få kontakt med kraftdjuren. Hjälpandar från djurlivet som ger oss stöd, visdom och visar oss in på rätt väg i livet.
De kommer till mig både fysiskt, genom att uppenbara sig för mig i min omgivning, men även i mina drömmar, meditationer och drömresor.

Denna morgon fick jag möta ödlan i min meditation. Den va riktigt bestämd, höll sina framben på mina båda knän och ruskade om mig. Nu får det vara nog, sa den! Jag gick in i offret, det gråtande barnet. Men ödlan stod kvar med allvarlig blick. "Skärp dig nu!" 
Ja, jag vet att det inte kan fortsätta såhär, stress, tacka ja till allt, ordna, fixa, gå mot min egen vilja. Nu får det vara nog!


Ödlan kommer med kraft att förnya det som är förlorat, avskildhet från egot och att möta sina rädslor. Ödlan tycker det är dags att tappa svansen, det gamla som jag inte längre behöver, och slingra vidare. Det gör jag nu med ett glädje!

Jag har mer och mer kunnat känna tacksamhet inför allt gott som kommer till mig. Jag blir djupt berörd över de framsteg jag nu ser att jag gör. Jag är redo att älska mig själv mer och att uppskatta mig själv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar