torsdag 13 oktober 2016

Shamansk healing- en transformerande resa börjar

Nu har jag äntligen tagit steget in i den shamanska världen. Trots att jag smugit mig på den genom ceremonier, meditationer, healingbehandlingar och naturkontakt under flera år så har jag under helgen som var påbörjat 1.a året av 2 på den Shamanska Healing-utbildningen som hålls på Gaia Life Kursgård.

Mitt mål är som många andra men ändå unikt, - att läka de sår jag bär med mig från detta jordelivet och från mina tidigare liv. För att kunna manifestera i full kärlek till mig själv och ge till andra väljer jag nu att gå en medveten väg med öppna ögon. Jag väljer att belysa mina skuggor med acceptans, respekt och fullkomlig kärlek för att läka och släppa taget.

 

Under första helgen berättade vi vår historia, speglade oss i cirkelns alla ansikten, reste genom drömtiden, mötte vårt inre barn och födde fram henne på nytt.
Det är helt otroligt hur saker, symboler, människor och djur kommer till en när vi är i samklang med livsenergin, när vi är mottagliga till förändring.
Nu kan jag äntligen förstå samband, att allt inte behöver vara som det verkar och att allt faller på plats när det är dags.
Genom påtagliga kroppsförnimmelser och starka upplevelser har jag fyllt på min tillit till den spirituella världen för en tid framåt. Jag hoppas givetvis på att den kan hålla i sig för gott, men samtidigt accepterar jag om tvivlet faller in så småningom. Det är mitt ego som lever i tron om att allt vi inte ser inte existerar.
I den trygga cirkeln kunde mitt undermedvetna få talan och berättade om mitt stora behov av att sluta fred med min maskulina sida. Den har under en lång tid haft svårt att bli förstådd, uttrycka sig och den är inte i balans med den feminina kraften. Genom speglingar i de andra deltagarna och förnimmelse i meditationer kunde jag få en viss förståelse för vad som hindrar mig till fullkomlig balans. Detta tar jag med mig in i den nya cykeln av mitt liv som ledtrådar i jakt efter skattkammaren.

Jag har även läkt en stor, tung ryggsäck av skam genom att känna stolthet till mitt nyfödda barn som föddes fram under helgen. Genom att vårda barnet ömt kan jag fylla tomrummet från skammen med kravlöst kärlek och leva i sanning.

Detta är en början på en ny cykel. Ett nytt kapitel som jag vet kommer innehålla oerhört många utmaningar och förhoppningsvis lika många framsteg.

I sanning går jag livets stig. ❤

/Tina


 Hon med många ansikten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar